Projekter

Nørre Snede lokalråd har en del hvad vi kalder daglig driftsopgaver.


Det er blandt andet vedligeholdelse af tarzanbanen og indre og ydre hjertesti.


Vedligeholdelsen får lokalrådet betaling for fra kommunen, betalingen går det andre ting i Nørre Snede, det kunne være arrangementer, borde- og bænkesæt osv.


Nogle driftsopgaver er delt ud på foreningslivet, så går honereringen til dem.


Nørre Snede lokalråd arbejder selvfølgelig også på nye ting, her er en opremsning af tingene:


- At gøre rundkørslerne mere kønne

- At gøre springvandet mere kønt

- At tiltrække flere borgere til byen og området

- At gøre vores grønne områder mere attraktive at opholde sig på

- At tiltrække flere turister


Hvis du har ønsker til hvad lokalrådet skal arbejde på, så kontakt os vi er her for hele 8766.

Projekter